تعرفه های سایت بانه بازار بر اساس میزان هزینه ها تعیین و ابلاغ می شود در زیر جدول تعرفه ها بر اساس پلان ها ی درخواستی درج شده است. به کاربران یک سایت کامل اختصاصی تعلق خواهد گرفت .

نام پلان
تعداد کالای قابل تعریف
تعداد عنوان در مجله
ظرفیت صندوق پیام
مدت قرارداد
زرد
50
10
70
یک ساله
آبی
100
20
120
یک ساله
سبز
150
30
170
یک ساله
سفید
150 به بالا
30 به بالا
170 به بالا
یک ساله

هچنین عزیزان می توانند یک ماه به صورت رایگان در سایت فروشگاه خود را راه اندازی کنند در صورت رضایت از کار سایت اقدام به عقد قرار داد کنند

جهت رزرو مکان تبلیغ و یا درخواست سایت اختصاصی با ما تماس بگیرید.